Νέα

Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά

2012-10-24 23:14
                                             Ι.Θ....

Η ελληνικότητα των κρητικών γραφών· ιερογλυφικά, γραμμικές Α,Β

2012-10-24 23:11
  Οι Μινωίτες αρχικά χρησιμοποιούσαν ένα είδος γραφής που μοιάζει οπτικά τουλάχιστον, με την ιερογλυφική της Αιγύπτου, και κάθε γράμμα συμβολίζεται με ένα ζώο ή αντικείμενο. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν τη "Γραμμική Α" και τέλος, μετά το 1450 π.Χ. και την επικράτηση των Αχαιών,...